071- 33 134 50

 

CVA

Een CVA (Cerebro Vasculair Accident of beroerte) heeft zichtbare en onzichtbare gevolgen welke zeer uiteenlopend kunnen zijn.  De ernst ervan hangt samen met de de grootte van het letsel en het deel van de hersenen dat is aangedaan. Meest bekend zijn verlamming en spasticiteit waardoor het lopen minder goed gaat of er geen controle over de arm is. Onderzoek heeft aangetoond dat intensief trainen in de eerste drie maanden na een beroerte het meest effectief is voor uw lichamelijke herstel.

 

Bij ons werkt u aan het herstel van de lichamelijke gevolgen van de beroerte. Het kan zijn dat u de eerste tijd elders heeft gerevalideerd, bijvoorbeeld in een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Afhankelijk van de fase van herstel waarin u zich bevindt is er tijdens fysiotherapie in het begin vooral aandacht voor het veilig uitvoeren van alledaagse activiteiten, bijvoorbeeld van bed naar stoel gaan en terug. Daarna bestaat de therapie uit het leren (trap)lopen en het opbouwen van uw conditie en waar nodig het versterken van verzwakte spieren en het op lengte brengen van verkorte spieren. Samen met één van onze fysiotherapeuten bespreekt u wat u wilt bereiken en zullen de adviezen en behandeling daarop gericht zijn.

 

Auke Biemond is aangesloten bij het CVA netwerk in de regio.